Bezpieczeństwo rowerzystów

Udział osoby badanej w kolizji lub wypadku z udziałem roweru

Co 8. ankietowany
rowerzysta był w ciągu
ostatniego roku
uczestnikiem wypadku
lub kolizji z udziałem roweru.

Najczęściej uczestnikami wypadków są cykliści poniżej 20. roku życia.

W województwie

badanych brało udział
w kolizji z udziałem roweru.