Bezpieczeństwo rowerzystów

ankietowanych z miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców pozytywnie ocenia zmiany warunków jazdy rowerem w perspektywie 5 ostatnich lat.

Nie trzeba od razu drogi rowerowej czy jakiejś wielkiej infrastruktury na wsi, wystarczyłoby pobocze lub szerszy chodnik.

Łukasz Przechodzeń

Blog roweroweporady.pl

Wypowiedź
eksperta