Profile rowerzystów

Rowerzysta rekreacyjny

To rowerzysta, który jeździ na rowerze relatywnie często, głównie w celach rekreacyjnych, ale także w celach dojazdu do pracy, czy do szkoły lub na uczelnię. W tej grupie znajduje się relatywnie dużo osób nieaktywnych zawodowo – tj. emerytów, rencistów, czy osób opiekujących się domem, a ze względu na wiek – znaczny odsetek osób powyżej 50. roku życia.