Sprzedaż rowerów

Sprzedaż
sprzętu
rowerowego
rośnie

W roku 2015 na internetowej platformie handlowej Allegro sprzedano łącznie prawie milion sztuk sprzętu rowerowego

866 498

2014

984 533

2015

863 619*

2016

Łączna liczba sprzedanych rowerów i sprzętu rowerowego na Allegro w latach 2014 – 2016

* Dane za okres 01-08.2016