Sprzedaż rowerów

Zdecydowanie
częściej sprzęt rowerowy kupują mężczyźni
niż kobiety.

40%
60%